de092fda

आगामी प्रदर्शनियों र सम्मेलन हामीलाई पूरा

Umateck-उपस्थित-GLOBAL_SOURCES_ELECTRONICS_exhitibion

प्रदर्शनी नाम: विश्व स्रोत उपभोक्ता इलेक्ट्रनिक्स देखाउनुहोस्
तिथि: 11-अक्टोबर 17 मा 14-अक्टोबर 17
स्थान: एशिया-विश्व एक्सपो, हङकङ
Umateck बुथ: 6S06
मुख्य उत्पादन प्रदर्शन: युएसबी सी केबल, प्यानल-माउन्ट केबल, DisplayPort र मिनी DisplayPort केबल, अन्य कम्प्यूटर केबल्स

हामी तपाईं भेट्न अगाडी देख रहे!

Umateck-उपस्थित-GLOBAL_SOURCES_ELECTRONICS_exhitibion

प्रदर्शनी नाम: विश्व स्रोत उपभोक्ता इलेक्ट्रनिक्स देखाउनुहोस्
तिथि: 11-Apr-18 14-Apr-18
स्थान: एशिया-विश्व एक्सपो, हङकङ
Umateck बुथ: माथि देखाउन पछि नोटिस गर्नेछन्
मुख्य उत्पादन प्रदर्शन: युएसबी सी केबल, प्यानल-माउन्ट केबल, DisplayPort र मिनी DisplayPort केबल, अन्य कम्प्यूटर केबल्स

हामी तपाईं भेट्न अगाडी देख रहे!

Umateck-उपस्थित-GLOBAL_SOURCES_ELECTRONICS_exhitibion

प्रदर्शनी नाम: विश्व स्रोत उपभोक्ता इलेक्ट्रनिक्स देखाउनुहोस्
तिथि: 11-अक्टोबर-18 14-अक्टोबर-18
स्थान: एशिया-विश्व एक्सपो, हङकङ
Umateck बुथ: माथि देखाउन पछि नोटिस गर्नेछन्
मुख्य उत्पादन प्रदर्शन: युएसबी सी केबल, प्यानल-माउन्ट केबल, DisplayPort र मिनी DisplayPort केबल, अन्य कम्प्यूटर केबल्स

हामी तपाईं भेट्न अगाडी देख रहे!

Umateck-उपस्थित-GLOBAL_SOURCES_ELECTRONICS_exhitibion

प्रदर्शनी नाम: विश्व स्रोत उपभोक्ता इलेक्ट्रनिक्स देखाउनुहोस्
तिथि: 11-Apr-19 14-Apr-19
स्थान: एशिया-विश्व एक्सपो, हङकङ
Umateck बुथ: माथि देखाउन पछि नोटिस गर्नेछन्
मुख्य उत्पादन प्रदर्शन: युएसबी सी केबल, प्यानल-माउन्ट केबल, DisplayPort र मिनी DisplayPort केबल, अन्य कम्प्यूटर केबल्स

हामी तपाईं भेट्न अगाडी देख रहे!

WhatsApp अनलाइन च्याट!